BFI

બ્લાસ્ટોસિસ્ટ વિકાસ (સારા ગર્ભ ની પસંદગી)- બ્લાસ્ટોસિસ્ટ ગર્ભ મુકવા

આઇવીએફની સફળતામાં સૌથી મોટો પડકાર ગર્ભાશયમાં મૂકવા માટે સર્વશ્રેષ્ઠ ગર્ભની પસંદગી કરવાની હોય છે જે એક સામાન્ય બાળક રૂપમાં વિકસિત થશે. ગર્ભનું સ્થાપન નહીં થવાનું મુખ્ય કારણ ગર્ભની આનુવાંશિક અસામાન્યતા છે.

કયો ગર્ભ સૌથી શ્રેષ્ઠ છે, તે નક્કી કરવા માટે નિર્દેશક માપદંડો છે, જેમાં ગર્ભના વિકાસની ગતિ, ગર્ભની ગુણવત્તા વગેરેનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે.

બ્લાસ્ટોસિસ્ટ સ્તર સુધી આઇવીએફ લેબમાં ગર્ભનું વિકાસ – બ્લાસ્ટોસિસ્ટ પ્રણાલી, પ્રિઇન્પ્લાન્ટેશન જેનેટિક ટેસ્ટિંગ – પીજીએસ – પીજીએસ-એ આ બે સૌથી ઉત્તમ વિકલ્પો છે. પીજીએસની તુલનામાં બ્લાસ્ટોસિસ્ટ પ્રણાલીના ઘણા લાભો છે. તે ગર્ભ ને ઇજા કરતી નથી. તેની પ્રક્રિયા સરળ અને કિફાયતી  છે. તેની મર્યાદા એ છે કે ગર્ભની વાસ્તવિક આનુવાંશિક બંધારણ વિશે જાણવા મળતું નથી

બ્લાસ્ટોસિસ્ટ પ્રણાલી અને કુદરતી ગર્ભાવસ્થા

જ્યારે એક ગર્ભ પાંચથી છ દિવસનો થાય છે, તો તે વિકાસના એક ચરણમાં પહોંચે છે જેને બ્લાસ્ટોસિસ્ટ કહેવામાં આવે છે. કુદરતી ગર્ભાવસ્થામાં, શુક્રાણુઓ ફેલોપિયન ટ્યૂબમાં સ્ત્રીબીજ ને ફલિત કરે છે. ગર્ભ ફોલોપિયન ટ્યૂબમાં ધીરે ધીરે ગર્ભાશયની તરફ આગળ વધે છે. આ ગર્ભ બ્લાસ્ટોસિસ્ટ ચરણમાં પહોંચે ત્યારે ગર્ભાધાનના 4થી 6 દિવસો પછી ગર્ભાશય- એન્ડોમેટ્રીયમમાં પહોંચે છે.

બ્લાસ્ટોસિસ્ટ પ્રણાલી શું છે?

વિકાસના બીજા અથવા ત્રીજા દિવસે સારા દેખાતા તમામ ગર્ભ આગળ વિકસિત નથી થઇ શકતા.  જો વધુ દિવસ લેબોરેટરીમાં વિકાસ કરવામાં આવે તો તેમાંના ફક્ત સારી ગુણવત્તાવાળા ગર્ભ જ આગળ વિકસિત થઇ શકે છે અને બ્લાસ્ટોસિસ્ટ ચરણ સુધી સફળતાપૂર્વક પહોંચી શકે છે.  બાકીના ગર્ભનો વિકાસ અલગ અલગ તબક્કે અટકી જાય છે. તે જાણવું મુશ્કેલ છે કે કયા ગર્ભ બ્લાસ્ટોસિસ્ટ ચરણ સુધી પહોંચી શકશે.  

અમે એક અથવા બે બ્લાસ્ટોસિસ્ટની પસંદગી કરી ગર્ભાશયમાં મૂકીએ છીએ અને પછી પણ એક ઉત્તમ ગર્ભાવસ્થાનું પરિણામ મેળવી શકીએ છીએ. તેને બ્લાસ્ટોસિસ્ટ પ્રણાલી કહે છે.

બ્લાસ્ટોસિસ્ટ પ્રણાલી શા માટે

 • બ્લાસ્ટોસિસ્ટ પ્રણાલી દ્વારા પસંદ કરાયેલા ગર્ભમાં સ્થાપનની સંભાવના વધારે હોય છે.
 • ગર્ભાશયમાં મુકેલા માંથી ગર્ભમાંથી અમુક જ ગર્ભનો આગળ વિકાસ થાય છે. જો ગર્ભને ચાર અથવા આઠ કોષ ના તબક્કે ગર્ભાશયમાં મૂકવામાં આવે તો એક ગર્ભની સ્થાપિત થવાની શક્યતા ઓછી રહે છે જેથી બે કે ત્રણ ગર્ભ મૂકવામાં આવે છે.. આ તબક્કામાં ઘણા ગર્ભ નો વિકાસ સ્થગિત થઈ જાય છે જેથી વધુ સંખ્યામાં ગર્ભ મુકવામાં આવે છે જેથી ગર્ભ રહેવાની શક્યતા તો વધે છે પણ સાથે સાથે જોડિયા કે ત્રણ કે તેથી વધુ બાળક રહેવાની સંભાવના પણ રહે છે
 • માની લો, કે અમે બ્લાસ્ટોસિસ્ટ પ્રણાલી દ્વારા ગર્ભની પસંદગી કરી છે. તે પરિસ્થિતિમાં, ઓછા ગર્ભ મૂકીને પણ ગર્ભાવસ્થાની ઉત્તમ સંભાવના મેળવી શકીએ છીએ. અને જોડિયા બાળક કે તેથી વધુ ગર્ભ ની શક્યતા ઘટાડી શકાય છે
 • તે સિવાય, જે દંપતી પ્રિઇમ્પ્લાન્ટેશન જિનેટિક ટેસ્ટિંગ પીજીએસ/પીજીડી- પીજીટી-એ, પીજીટી-એમ, પીજીટી-એસઆર ટેકનિક્સનો વિકલ્પ પસંદ કરે છે. તે માટે બ્લાસ્ટોસિસ્ટ પ્રણાલી ની જરૂર પડે છે
blastocyst-culture-blostocyst-transfer

બ્લાસ્ટોસિસ્ટ પ્રણાલીની પ્રક્રિયા

 • દંપતીના નિયમિત આઇવીએફ સારવારમાં કોઇ ફેરફાર નથી આવતો.
 • ગર્ભને પાંચ દિવસ માટે એક વિશેષ માધ્યમ અને અત્યંત વિશિષ્ટ પરિસ્થિતિઓમાં વિકાસ  કરવામાં આવે છે, જે ઝડપથી વિકસિત થવાવાળા ગર્ભની તમામ જરૂરિયાતોનું ધ્યાન રાખે છે.
 • ખાસ કરીને, પાંચમા દિવસે બ્લાસ્ટોસિસ્ટ ની પસંદગી કરવામાં  આવે છે – પસંદગી  કરેલા બ્લાસ્ટોસિસ્ટની ગર્ભાશયમાં મૂકવામાં  આવે છે.
 • અમે વિવિધ પરિમાણો અનુસાર ચાર દિવસ, પાંચ દિવસ અથવા  છ દિવસનો ગર્ભ સ્થળાંતર કરી શકીએ છીએ, જે અંગે અમારા ડોક્ટર્સ તમને માર્ગદર્શન આપી શકે છે.
 • જો અમારી પાસે વધારાના બ્લાસ્ટોસિસ્ટ હોય, તો તેને ભવિષ્યમાં ઉપયોગમાં લેવા માટે તેને ફ્રીઝ કરી દેવામાં આવે છે.

ગેરલાભો

 • કેટલાક દંપતીના ગર્ભ બ્લાસ્ટોસિસ્ટ સુધી નથી વિકસિત થઇ શકતા. દંપતીઓમાં બ્લાસ્ટોસિસ્ટની માત્રા અથવા ગુણવત્તા ઘણી ઓછી હોઇ શકે છે. ઉપલબ્ધ ગર્ભોની સંખ્યા ઓછી હોવાને કારણે આ જોખમ વધુ રહે છે.
 • બ્લાસ્ટોસિસ્ટ પ્રણાલીમાં એક અત્યાધિક કુશળ ટીમ અને શ્રેષ્ઠ આધૂનિક ઉપકરણોની આવશ્યકતા હોય છે.

‘બાવીશી ફર્ટિલિટી ઇન્સ્ટિટ્યૂટ’માં અમે દરેક સારવારના પ્રયત્ન માં પરિસ્થિતિને અનુરૂપ બ્લોસ્ટોસિસ્ટ પ્રણાલીને પ્રોત્સાહિત કરીએ છીએ.

અમારા સ્થાનો

  Book an Appointment

  Your family building is just your decision away. Reach us NOW, fill this form and we will respond ASAP, Together, we will succeed.