BFI

શ્રેષ્ઠ શુક્રાણુની પસંદગીની ટેકનિક

બાવીશી ફર્ટિલિટી ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં તમામ આઇવીએફ સારવાર, આઇસીએસઆઇ પદ્ધતિથી થાય છે. અમારા વિશેષજ્ઞ ગર્ભવિજ્ઞાની ડોક્ટર્સને શુક્રાણુઓની ગતિશીલતા અને આકારના આધારે પસંદગી કરે છે. 

જોકે માઇક્રોસ્કોપ પરિક્ષણમાં સારા દેખાતા શુક્રાણુઓમાં ડીએનએની ક્ષતિ હોઇ શકે છે. ડાયાબિટીસ જેવી બીમારીમાં શુક્રાણુની ફલન ક્ષમતા ઓછી હોઈ શકે છે. જે દર્દીઓમાં ફલનની શક્યતા ઓછી લાગતી હોય અથવા આગળની આઇવીએફ અથવા આઇસીએસઆઇ સારવારમાં ફલન ઓછું મળ્યું હોય ત્યારેશ્રેષ્ઠ શુક્રાણુઓની પસંદગી ટેકનિક્સ દ્વારા ફલનની શક્યતા વધારી શકાય છે 

વિવિધ ટેકનિક્સ શુક્રાણુની કાર્યક્ષમતાના અલગ અલગ પરિમાણો જેવા કે સ્ત્રી બીજ ના બહાર ને આવરણને ચોટવાની ક્ષમતા, એપોપ્ટોટિક માર્કર ( માર્કર જે કોશીકાના મૃત્યુના સંકેત આપે છે.)ખૂબ જ વધારે ઝૂમ  સાથે શુક્રાણુના આકારની ચકાસણી; વગેરેના  આધાર પર શુક્રાણુઓની પસંદગી કરે છે શુક્રાણુઓના ડીએનએની સ્થિતિ., શુક્રાણુઓની સ્ત્રી બીજ ની બહાર ના આવરણથી જોડાવાની ક્ષમતા, શુક્રાણુઓ ના ઉપરનના પડમાં ઉપસ્થિત કેટલાક એપોપ્ટોટિક માર્કરો, શુક્રાણુઓ ની ગુણવત્તા પરિપકવતાના  સંકેત આપે છે. આઇએમએસઆઇ પ્રક્રિયા દ્વારા વધારે વિસ્તૃત શુક્રાણુના આકારની ચકાસણી સર્વશ્રેષ્ઠ શુક્રાણુઓની ઓળખ કરવામાં મદદ આવે છે,

પીઆઇસીએસઆઇ (ફીઝીઓલોજીકલ ઇન્ટ્રાસાઇટોપ્લાસમિક સ્પર્મ ઇન્જેકશન)

પીઆઇસીએસઆઇ ( ફીઝીઓલોજીકલ ઇન્ટ્રાસાઇટોપ્લાસમિક સ્પર્મ ઇન્જેકશન) ટેકનિક ગર્ભાસ્થાની ટકાવારીમાં સુધારો કરે છે, અને ગર્ભપાતના જોખમને ઓછું કરે છે. આ પદ્ધતિનો ઉદ્દેશ તેની ફલન ક્ષમતાને આધારે શુક્રાણુઓની પસંદગી કરવાનો છે.

આ પદ્ધતિના સિદ્ધાંત શું છે?

હાયલુરોનિક એસિડ અંડકોશનો મહત્ત્વનો પ્રાકૃતિક ભાગ છે. પરિપકવ શુક્રાણુના માથામાં એક વિશિષ્ટ રિસેપ્ટર હોય છે, જે હાયલુરોનિક એસિડથી ચોંટવામાં મદદ કરે છે.

આ એ પ્રક્રિયા છે જે પ્રકૃતિમાં સ્વાભાવિકપણે હોય છે. ગર્ભસ્થાપન માટે ગર્ભવિજ્ઞાની ડોક્ટર્સ શુક્રાણુઓની પસંદગી માટે પીઆઇસીએસઆઇ પદ્ધતિના ઉપયોગ કરે છે, જેમાં હાયલુરોનિક એસિડ યુક્ત જેલની સાથે સકારાત્મક બંધન કરનાર શુક્રાણુ નો આઇસીએસઆઇ  પદ્ધતિથી ફલન માટે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.

ફક્ત એક પરિપકવ શુક્રાણુમાં જ  હાયલુરોનિક એસિડ સાથેના બંધન માટે જૈવિક રસાયણિક ક્રિયા થઇ શકે છે . વૈજ્ઞાનિક સંશોધનોના અભ્યાસ દ્વારા સાબિત થઇ ચુક્યું છે કે હાયલુરોનિક એસિડથી બંધન કરનારશુક્રાણુઓમાં સારા પ્રકારના આકાર, રંગસૂત્ર સંબંધી ઓછી અસમાનતાઓ અને સારા ડીએનએની સારા અખંડતા હોય છે

પીઆઇસીએસઆઇ પદ્ધતિની ક્યારે કરવામાં આવે છે?

નીચે જણાવેલા કિસ્સાઓમાં પીઆઇસીએસઆઇ પદ્ધતિની ભલામણ કરવામાં આવે છે.

  • શુક્રાણુઓમાં ખંડિત ડીએનએની ઊંચી ટકાવારી

  • 38 વર્ષથી વધુ ઉંમરની મહિલાઓ માટે

  • આગળના સારવારના પ્રયત્નોમાં ગર્ભધાનના ચક્રોમાં આઇસીએસઆઇનો ઉપયોગ કરતા કરવા છતાં  નિષ્ફળત્તા

  • આગળના સારવારના પ્રયત્નોમાં નીચી ગુણવત્તાવાળા ગર્ભનો વિકાસ

  • દંપતીમાં વારંવાર થતો ગર્ભપાત

ઇન્ટ્રાસાઇટોપ્લાજ્મિક મોર્ફોલોજિકલી સિલેક્ટેડ સ્મર્મ ઇંજેક્શન ( આઇએમએસઆઇ )

આઇએમએસઆઇમાં વિશિષ્ઠ લેન્સ અને સોફ્ટવેરનો નો ઉપયોગ શુક્રાણુઓના બંધારણ અને આકારનો અભ્યાસ કરવા માટે થાય છે. શુક્રાણુઓના આકારની પસંદગી સર્વશ્રેષ્ઠ શુક્રાણુઓની પસંદગીમાં વાસ્તવિક સમયમાં મદદ કરે છે.

પ્રથમ ચરણમાં પ્રાથમિક શુક્રાણુઓની પસંદગીની પ્રક્રિયા નિયત કરેલા આઇસીએસઆઇના માપદંડોને ધ્યાનમાં રાખીને કરાય છે. આવશ્યકતા કરતા વધુ શુક્રણુઓની પસંદગી કરવામાં આવે છે. આ શુક્રાણુઓને વિશિષ્ઠ લેન્સ અને સોફ્ટવેરથી જોવામાં આવે છે, અને તેની આકારનનો સાવધાનીપૂર્વક અભ્યાસ કરવામાં આવે છે. ફક્ત સંરચનાત્મક સ્વરૂપે સામાન્ય શુક્રાણુઓની પસંદગી કરવામાં આવે છે અને આઇસીએસઆઇની સાથે ગર્ભાધાન માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે

આઇએમએસઆઇ ટેકનિક એ વ્યક્તિગત અવલોકન છે. અમારા ગર્ભવિજ્ઞાની ની નીપુણતા સફળતાનો અહમ ભાગ છે .

મેગ્નેટિકકાર્યાન્વિત સેલ શોર્ટિંગ ( એમએસીએસ )

એમએસીએસ ટેકનિક મૃતપ્રાયઃક્ષતિગ્રસ્ત શુક્રાણુ કોષોને સામાન્ય શુક્રાણુઓથી અલગ પાડે છે, એપોપ્ટોસિસ એક એવી પ્રક્રિયા છે જેના દ્વારા એક કોષિકા પોતાના જીવનચક્રના અંતે સ્વયંને નષ્ટ કરી દે છે. એમએસીએસમાં, ક્ષતિગ્રસ્ત એપોપ્ટોટિક શુક્રાણુના ચુંબકીય નેનોસેલની સાથે લેબલ લગાડવામાં આવે છે, ત્યારબાદ તે એક કોલમ દ્વારા મુકવામાં આવે છે જ્યાં એપોપ્ટોટિક શુક્રાણુઓ પકડાય છે.

સારા જીવંત શુક્રાણુઓનો પ્રવાહ કોલમ દ્વારા આગળ વધે છે અને ગર્ભાશયમાં ગર્ભધાન કરવા માટે એકત્ર કરવામાં થાય છે.

હાલમાં કરાયેલા સંશોધન સ્પષ્ટ કરે છે કે એમએસીએમ ગર્ભ સ્થાપનમાં સુધારો નથી કરતો.

માઇક્રોફ્લુઇડિક્સ

પ્રાકૃતિક રીતે, શુક્રાણુ સ્ત્રીબીજને ને ફલિત કરવા માટે યોનિ દ્વારા ફેલોપિયન નળી સુધી જાય છે. આઇવીએફ પદ્ધતિમાં શુક્રાણુઓ સીધા સ્ત્રીબીજના સંપર્કમાં આવે છે. માઇક્રોફ્લુઇડિક્સ ઘણી બધી સૂક્ષ્મ નળીઓ વાળી એક ડિસ્ક હોય છે, જેની રચના સ્ત્રીના પ્રજનન અવયવો ની અંદર ના વાતાવરણ જેવી હોય છે. આ સૂક્ષ્મ નળીઓના માધ્યમ દ્વારા શુક્રાણુઓ આગળ વધે છે. જે શુક્રાણુ આ નળિયોમાંથી સૌથી આગળ સુધી પહોંચી શકે છે તેની ફલન માટે પસંદગી થાય છે

પોલસ્કોપ

આ એક વિશેષ માઇક્રોસ્કોપ છે જેનાથી સામાન્ય માઇક્રોસ્કોપ થી ના જોઈ શકાય તેવી અમુક રચનાઓ જોઈ શકાય છે.

શુક્રાણુના માથાના ભાગમાં આવેલ અમુક ખાલી વિસ્તાર જેને વેક્યુલ કહે છે તે જોઈ શકીએ છીએ. શૂન્યવકાશ પ્રત્યાવર્તન ઇન્ડેક્સ કાર્યાન્વિત નથી કરતી અને બદલાયેલા મોર્ફોલોજીની સ્થિતિમાં કાં તો ઉપલો ભાગ, વચ્ચેનો હિસ્સો ફ્લૈગેલમમાં પરિવર્તિત આકારવાળા હોય છે. જે શુક્રાણુઓમાં આવી અસામાન્યતાના હોય તેને ફલન માટે વાપરવામાં આવે છે 

ગર્ભધાન માટે આનુવાંશિક સ્વરૂપથી સામાન્ય શુક્રાણુઓની પસંદગી ઉત્તમ સફળતા માટે જરૂરી છે, કેટલાક કિસ્સામાં આ પડકારરૂપ બને છે જ્યાં અનુભવી ગર્ભવિજ્ઞાની ડોક્ટર્સ દ્વારા ઉપયુક્ત ટેકનિકનો ઉપયોગ એક આશીર્વાદ બની રહે છે.

અમારા સ્થાનો

    Book an Appointment

    Your family building is just your decision away. Reach us NOW, fill this form and we will respond ASAP, Together, we will succeed.